EKOLOGIJA

Bistvena za stabilnost in rast našega podjetja sta tudi trajnosti razvoj in nenehno izboljševanje na vseh področjih delovanja, ki lahko pomembno vplivajo na okolje.

Naša skrb je namenjena predvsem:

– varčni in varni uporabi kemikalij,
– zmanjševanju količin odpadkov,
– zniževanju emisije snovi v zrak,
– zniževanju porabe energije in zniževanje emisije ogljikovega dioksida,
– varčni uporabi vode, z recirkulacijo tehnološke vode,
– in ekološki neoporečnosti naših izdelkov.

Pri tem spremljamo  in redno preverjamo skladnost  z najzahtevnejšimi okoljevarstvenimi  standardi, ki veljajo v svetu in v posameznih državah kamor proizvode izvažamo.

Način delovanja podjetja EMO FRITE je uporaba okolju prijaznih tehnologij, skrbno ravnanje do okolja in poslovanje v skladu z zakonodajo, česar se zavedamo vsi zaposleni.

» Products worthy of your confidence «