ZGODOVINA

Naše podjetje Emo Frite ima bogato zgodovino. V Celju so se frite pričele talite že skoraj pred enim stoletjem. Zametki proizvodnje frit in emajlov  namreč segajo v Celju že v konec dvajsetih in začetek tridesetih let dvajsetega stoletja in so tesno povezani z razvojem tukajšnje, nekoč po vsem svetu znane tovarne emajlirane posode Westen, ki je bila ustanovljena leta 1894. V letih med 1928 in 1930 so začeli v tovarni sami taliti frite po nemških receptih.

Prelomnico v zgodovini tovarne in začetek lastnega razvoja frit v Celju pa je pomenilo leto 1947. Takrat je skupina inženirjev, ki jih je vodil mednarodno priznani strokovnjak za emajle Hubert Ankerst, ustanovila razvojno-raziskovalni laboratorij, v katerem so razvijali temeljne in kislinsko odporne frite. Po letu 1954 so začeli proizvajati tudi titanske frite in od leta 1977 frite za keramične glazure.

V podjetju smo si z obratom za izdelavo frit in emajlov le za potrebe tovarne posode EMO nabrali toliko znanja in izkušenj, da smo lahko razširili proizvodni program, posodobili opremo in začeli oskrbovati tudi druge porabnike tovrstnih izdelkov po svetu.

Od leta 1996 se lahko pohvalimo tudi  s standardom ISO 9001. To potrjuje tudi certifikat, ki ga je izdala mednarodna ustanova BV – BUREAU VERITAS iz Londona.

V letu 2000 je bila postavljena tudi kontinuirana linija za proizvodnjo praškastih emajlov za elektrostatski nanos. S tem je bil zaokrožen proizvodni program na vse produkte, ki jih v sodobnem času uporablja emajlirska industrija.

V letu 2005 smo v proizvodni program dodali tudi taljenje keramičnih frit za veziva v umetnih brusih.

S popolnim asortimanom danes nastopamo kot močan ponudnik frit in emajlov na svetovnem trgu.

Cilji prihodnjega razvoja Emo Frit temeljijo na tehnologiji, tradiciji, znanju, kreativnosti ter kvalitetnih proizvodih. Osnovni cilj prihodnjega razvoja je proizvodnja in prodaja kakovostnih frit, emajlov, glazur in keramičnih veziv za umetne bruse.

S ponosom se trudimo za nadaljnji razvoj in skupaj z vami ustvarjamo zgodbo o uspehu.

» Products worthy of your confidence «