NOVICE

Četrtek, 31. 1. 2019 

Logo 1 Logo 3 Logo 2

EMO FRITE d.o.o. je pridobil sofinanciranje tržne raziskave na novih tujih trgih (Franciji) v letu 2019. Projekt je sofinanciran v višini 4.500 EUR.

Namen operacije je povečati izvozno naravnanost podjetja in s tem internacionalizacijo poslovanja na prednostnem področju Slovenske strategije pametne specializacije S4- prednostno področje Internacionalizacija in mednarodna dimenzija

Cilj operacije je zagotoviti čim več informacij, ki nam bodo zmanjšale vstopne težave in s tem povezane nastale stroške ob vstopu na nov trg. Povečati prodajo na ciljnem trgu in hkrati izboljšati poslovni uspeh podjetja

Rezultat operacije  bo izdelana tržna raziskava z naslovom: Analiza tržnega potenciala za družbo EMO FRITE v Franciji

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji na spletni strani www.eu-skladi.si.

. . .

Četrtek, 3. 8. 2018 

Logo 1 Logo 3 Logo 2

Udeležili smo se mednarodnega sejma Ceramitec 2018, v Nemčiji, ki je potekalo od 10. do 13. Aprila 2018. Za izvedbo projekta so bila odobrena sredstva v višini 6.095,46 EUR., v okviru javnega razpisa “Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini -2018.”

Namen operacije je bil uspešno uveljavljanje podjetja EMO FRITE na tujih trgih ter zvišanje stopnje internacionalizacije.

Cilj operacije je bil  s prisotnostjo na sejmu Ceramitec izboljšati splošno prepoznavnost podjetja ter predvsem oddelka keramike EMO FRITE na trgu Nemčije in drugih tujih trgih.

Rezultat operacije je pridobitev kontaktov novih potencialnih strank in izboljšanje prepoznavnosti podjetja na področju keramike.

 Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj  www.eu-skladi.si. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

. . .

Petek , 06. 07. 2018 

Logo 1 Logo 3 Logo 2

Svetovalni projekt na področju izboljšav poslovnih procesov v podjetju EMO FRITE d.o.o.

Naziv projekta : Optimizacija poslovnih procesov v EMO FRITE

Kratica projekta: OPTIEMO
Namen: Popis poslovnih procesov ter aktivnosti, ki se izvajajo v okviru teh procesov ter priprava predloga za izboljšavo in optimizacijo poslovnih procesov v podjetju.

Cilj: Cilj projekta je optimizacija poslovnih procesov v podjetju, kar se bo odražalo v večji konkurenčnosti podjetja na trgu ter v povišanju tržnega deleža podjetja.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

. . .

Ponedeljek, 19. 06. 2017 

Logo 1 Logo 2Logo 3

Podjetje EMO FRITE d.o.o. je pridobilo sofinanciranje tržne raziskave na novih tujih trgih (ZDA) v letu 2017. Projekt je sofinanciran v višini 4.500 EUR.

Namen operacije je povečati izvozno naravnanost podjetja in s tem internacionalizacijo poslovanja na prednostnem področju Slovenske strategije pametne specializacije S4- prednostno področje Internacionalizacija in mednarodna dimenzija

Cilj operacije je zagotoviti čim več informacij, ki nam bodo zmanjšale vstopne težave in s tem povezane nastale stroške ob vstopu na nov trg. Povečati prodajo na ciljnem trgu in hkrati izboljšati poslovni uspeh podjetja.

Rezultat operacije  bo izdelana tržna raziskava z naslovom: Analiza tržnega potenciala za družbo EMO frite za trg ZDA

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

. . .

Četrtek, 15. 06. 2017 

Logo 1 Logo 2Logo 3

Podjetje EMO FRITE je pridobilo sofinanciranje projekta MIKROSTRONG STEKLOKERAMIČNI NANOS v skupni  vrednosti  projekta 444.331,28 €. Delež sofinanciranja je 45% in znaša 199.949,08€. Projekt bo predvidoma potekal 18 mesecev.

Z razvojem MIKROSTRONG STEKLOKERAMIČNEGA  NANOSA bomo razširili našo ponudbo inovativnih proizvodov. MIKROSTRONG STEKLOKERAMIČNI NANOS (emajl) se bo uporabljal za  korozijsko zaščito pločevine za bojlerje  in rezervoarje za  toplo vodo ter štedilnike (pečice – vključno s pekači).

Cilji projekta so: skrajšanje časa taljenja frite, razvoj emajla, ki se bo žgal  pri nižji temperaturi od 800 oC  in pri  manjši debelini nanosa imel enake ali boljše lastnosti. Pri tem bo nastal prihranek  časa, znižala se bo poraba energije (elektrika, plin) in emajlov.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij.«

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

. . .

O NAS

Bojlerski emajl za bojlerje, temeljni emajl za štedilnike, rdeči krovni emajl za čudovit lonec, keramična glazura za strešnike ali pa keramična frita za veziva za umetne bruse je le nekaj izmed naših proizvodov, ki vam jih v našem podjetju lahko ponudimo.

Svetovno znana in uspešna podjetja iz Evrope, se zanašajo na naše strokovno znanje, usposobljenost in kakovostne izdelke. S svojim konkurenčnim položajem v središču Evrope vam lahko zagotovimo hitro odzivnost in kratke dobavne roke. Sodimo med srednje velika podjetja v zasebni lasti in z svojo dolgoletno tradicijo, ki sega več kot 88 let nazaj, se zavedamo kako pomembna je predanost našim strankam in se zato stalno trudimo za vaše zadovoljstvo in uspeh. Danes izvažamo že kar 90 odstotkov svojih izdelkov in znanja v več kot 20 držav po vsem svetu. Poleg evropskega trga smo prisotni tudi na trgih Azije, Južne Amerike in Afrike.

Vljudno vas vabimo, da si na naši spletni strani ogledate naš proizvodni program in ostale relevantne informacije.

Obrnite se na nas in z veseljem vam bomo svetovali.

. . .

POLITIKA KAKOVOSTI PODJETJA

NAŠE POSLANSTVO

S svojimi rešitvami na področju frit, emajlov, glazur in veziv krepimo potencial vaših izdelkov – omogočamo jim kakovost, ugoden videz, trajnost in uporabnost.

NAŠA VIZIJA

Vizija podjetja EMO FRITE je uveljavljena evropsko prepoznavna blagovna znamka na področju trženja, razvoja in proizvodnje izdelkov na osnovi frit.

NAŠE VREDNOTE

FLEKSIBILNOST: 

Naše temeljno vodilo je prilagajanje potrebam naših kupcev.

GOSPODARNOST:

Ravnamo skrbno, kot dobri gospodarji – delovne cilje uresničujemo kakovostno, pravočasno in stroškovno učinkovito.

VZAJEMNOST:

Delujemo na dolgi rok in negujemo vzajemne partnerske

odnose z deležniki podjetja.

PODJETNOST:

Druži nas strast do dela in naših izdelkov.

ODGOVORNOST:

Odgovorni smo do sebe, našega podjetja, okolja in kupcev.

» Products worthy of your confidence «