NOVICE

Torek , 13. 02. 2024

Trajnostni napredek v steklarski industriji: Iz odpadnega stekla do zelenih inovacij

Z gospodarsko rastjo  se  povečuje količina odpadkov. S povečano uporabo stekla se povečujejo tudi nastale količine odpadkov. Največ odpadne steklene embalaže nastane v gospodinjstvih- komunalno odpadno steklo in v gradbeništvu

EU je v letu 2020 proizvedel 36,8 milijonov ton stekla, kar kaže na to, da je EU eden izmed največjih proizvajalcev stekla na svetu. Od tega je bilo 63,6% steklene posode, kozarcev, steklenic, 29,2 % ravnega stekla in ostalega specialnega stekla. Proizvodnja vseh vrst stekla je zelo energijsko potratna, kar ni skladno s smernicami EU na področju zelenih tehnologij. Raziskave kažejo, da bi lahko z uporabo odpadnega stekla, namesto  primernih  surovin prihranili pomemben delež energentov.

V EMO FRITE smo s postavitvijo Trajnostne krožne poslovne strategije začeli iskati  nove priložnosti na področju odpadnega stekla. Recikliranje se začne z zbiranjem in sortiranjem odpadnega stekla. Pomembno je dobro sodelovanje z dobavitelji in razvojniki, ki s svojimi inovacijami prispevajo k novim uporabam reciklatov. Možnosti uporabe se kažejo na različnih industrijskih področjih izolativnih materialov ter korozijske zaščite. Z uporabo odpadnega stekla in sekundarnih surovin, se manjša obremenjenost okolja in zmanjšuje izpust toplogrednih plinov, k čemur stremimo tudi v EMO FRITE.

Ministrstvo za okolje in prostor RS po podatkih za leto 2021 o nastalih odpadkih (klasifikacija 15 01 07 Steklena embalaža in 20 01 02 Steklo) in nadaljnjem ravnanju z njimi iz poročil izvirnih povzročiteljev poroča o količini 675.474 t. Istega leta so bili ti odpadki oddani v nadaljnje ravnanje drugim osebam v RS 661.009 t. Torej smo jih v RS na začetku leta 2022 imeli na stanju 14.465 t. (vir: ARSO, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo).

logo NOOlogoNextGenerationEUlogo SPIRITlogo Ministrstvo

Torek, 20. 12. 2023

Razvoj tehnologije recikliranje stekla za uporabo v proizvodnji frit

18. 12. 2023 smo prejeli sklep, da smo dobili sredstva za sofinanciranje izvedbenega projekta: “RAZVOJ TEHNOLOGIJE RECIKLIRANJE STEKLA ZA UPORABO V PROIZVODNJI FRIT”. Z razvojnim projektom bomo zmanjšali porabo primarnih surovin, katere bomo nadomestili z odpadnim recikliranim steklom, ki ga bomo kupovali od lokalnih dobaviteljev.

Z vsemi temi ukrepi bomo zmanjšali emisije, kot tudi stroške transporta.

Podjetje EMO FRITE d.o.o. se je prijavilo na javni razpis »Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025 (Faza B),  (kratica : JR STKTP NOO 2022-2025,  v okviru ukrepa mehanizma za okrevanje in odpornost (investicija B: »Celoviti strateški projekt razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo (CSP KG)«  komponenta 5: »Krožno gospodarstvo – učinkovita raba virov« (C1 K5), 1. razvojno področje:  »Zeleni prehod«).

Razpis je izvedla Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, sofinancirata pa Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v skladu z ukrepi, ki so določeni  v  Načrtu za okrevanje  in odpornost RS.

CELOTNA VREDNOST PROJEKTA: 180.023,73 €

EU FINANCIRANJE: 89.993,86 €

Finančna sredstva za izvedbo projekta zagotavljata Republika Slovenija in Evropska unija iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, NextGenerationEU.

Več o sofinanciranju naložbe najdete na spletni strani www.evropskasredstva.si

logo NOOlogoNextGenerationEUlogo SPIRITlogo Ministrstvo

Sreda 06. 12. 2023

Na poti k popolnemu recikliranju steklene embalaže: Prizadevanja za zmanjšanje odpadkov in ohranjanje okolje

Ministrstvo za okolje in prostor RS po podatkih za leto 2021 o nastalih odpadkih (klasifikacija 15 01 07 Steklena embalaža in 20 01 02 Steklo) in nadaljnjem ravnanju z njimi iz poročil izvirnih povzročiteljev poroča o  količini 675.474 t. Istega leta so bili ti odpadki oddani v nadaljnje ravnanje drugim osebam v RS 661.009 t. Torej smo jih v RS na začetku leta 2022 imeli na stanju 14.465 t. (vir: ARSO, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo).

Ta količina nastalih odpadkov, ki niso oddani v nadaljnje ravnanje predstavlja v RS velik problem, zato bi naše podjetje z recikliranjem tega materiala prispevalo k zmanjševanju le teh odpadkov.

Statistika evropske unije kaže tudi, da je bilo  v letu 2020 ocenjeno, da na prebivalca EU nastane 177, 9 kg odpadne embalaže. Ta količina se je gibala med 66 kg na prebivalca na Hrvaškem in 225,8 kg na prebivalca v Nemčiji.

Spodnja slika prikazuje statistiko celotne količine odpadne embalaže v letu 2020 in sicer karton 41,1 %, plastika 19,4 %, steklo 19,1 % les 15,2 % in kovina 5 %. Ostali materiali predstavljajo 0,2 % celotne količine odpadne embalaže (vir: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-xplained/index.php?title=Packaging_waste_statistics# Waste_ generation_ by_packaging_material)

Packiging waste

Po poročanju FEVE – European Federation of manufacturers of glass containers for food and beverages, parfumery, cosmetics and pharmacy je bilo v EU za leto 2020 v povprečju zbranih za recikliranje 79 % stekla po klasifikaciji 15 01 07, med katerimi Slovenija zbere 99 %. To pomeni, da je v EU bilo recikliranih približno tri četrtine odpadne steklene embalaže (vir: Europe’s glass value chain reaches a major milestone at 79 % glass collection for recycling, 30.6.2022)

Po podatkih statista 2023 je EU leta 2005 reciklirala 60 % steklene embalaže, v letu 2020 pa ta delež znaša 76 %. (vir: Recycling rate of glass packaging in the European Union (EU-27) from 2005 to 2020).

Z uporabo odpadnega stekla bomo v EMO FRITE zmanjšali delež primarnih surovin  v naših izdelkih in tako prispevali k zmanjšanju  emisij  v ozračje.

logo NOOlogoNextGenerationEUlogo SPIRITlogo Ministrstvo

Torek, 31. 10. 2023

Sončna moč: Srce trajnostne krožne strategije

Sončne elektrarne so postale ključni igralec v prehodu k obnovljivim virom energije, saj zagotavljajo čisto, zeleno energijo, ne da bi pri tem povzročale škodljive emisije toplogrednih plinov. Njihova uvedba in uporaba ne le zmanjšujejo odvisnost od fosilnih goriv, temveč tudi pomembno prispevajo k zmanjšanju ogljičnega odtisa.

Podjetje EMO FRITE, s svojo proizvodnjo frit, emajlov, glazur in veziv za bruse, se zaveda velikega pomena varstva okolja. Kot velik porabnik energentov in posledično povzročitelj emisij v okolje, se je v skladu s trajnostno in krožno transformacijo osredotočilo na izboljšanje svojega poslovanja. Med ključnimi koraki v tej transformaciji je pridobivanje električne energije na naraven način, saj je proizvodnja in celotno poslovanje podjetja velik porabnik električne energije.

Ključna prednost sončnih elektrarn je v njihovi sposobnosti, da izkoriščajo obnovljiv vir energije – sončno svetlobo – in jo pretvarjajo v električno energijo s pomočjo fotovoltaičnih celic. Ta proces je okolju prijazen in ne proizvaja nobenih škodljivih emisij ali stranskih produktov. Z uvedbo sončne elektrarne za proizvodnjo električne energije lahko podjetje EMO FRITE zmanjša svoj ogljični odtis ter postane bolj energetsko neodvisno. Poleg tega lahko sončne elektrarne prinašajo tudi finančne koristi, saj omogočajo zmanjšanje stroškov električne energije na dolgi rok.

Poleg tega, da sončne elektrarne predstavljajo pomemben vir čiste energije, so tudi ključen element trajnostne krožne strategije. Z učinkovitim izkoriščanjem sončne svetlobe in proizvodnjo električne energije brez emisij, sončne elektrarne vstopajo v krog trajnostnega razvoja. Ta trajnostna krožna strategija pomeni, da se sončna energija uporablja kot vir za proizvodnjo električne energije, ki nato poganja procese in naprave, ki so del vsakodnevnih dejavnosti podjetij in industrije. S tem se ustvarja celovit sistem, kjer se energija ponovno uporablja in izkorišča, kar vodi v zmanjšanje odpadkov, emisij in celotnega ekološkega odtisa. Tako sončne elektrarne ne le zagotavljajo čisto energijo, temveč tudi spodbujajo trajnostno gospodarstvo, ki temelji na krožnem modelu, ki je prijazen do okolja in prispeva k dolgoročni ohranitvi našega planeta.

Po podatkih Evropske komisije je v letu 2020 sončna energija predstavljala 7 % vse proizvedene električne energije v Evropski uniji. Raziskave kažejo, da bi lahko uvedba sončnih elektrarn v podjetjih in industrijskih obratih pripomogla k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov za več kot 25 %. Po poročilu Mednarodne agencije za energijo se je globalna proizvodnja električne energije iz sončne energije v letu 2021 povečala za 20 % v primerjavi z letom 2020.

logo NOOlogoNextGenerationEUlogo SPIRITlogo Ministrstvo

Torek, 03. 10. 2023

Postavitev sončne elektrarne

Slika emo 1

noga kss

Torek, 1. 8. 2023

1 .8 2023

Četrtek, 16. 3. 2023

Trajnostna in krožna poslovna strategija podjetja EMO FRITE

Četrtek, 9. 3. 2023

9.3. 2023

. . .

Ponedeljek, 2.11. 2020

 Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO_sloganMinistrstvo

Dry&Wet Blaster – Prvi univerzalni sistem za mokro in suho peskanje

Cilj RRI projekta je razviti Dry&Wet Blaster, univerzalni peskalni sistem, ki kot prvi na globalnem trgu omogoča izvedbo tako mokrega kot suhega peskanja in reciklaže medija v enem sistemu. S produktom se nišno usmerjamo v industrije, kjer je nujno potrebna obdelava materialov z obema tehnikama peskanja, kar je posebej pogosto pri obdelavi visoko trdnostnih jekel v avtomobilski, letalski in železniški industriji, strojegradnji ter orodjarstvu, predvsem pa pri postopkih nanosa trdo-kovinskih (PVD ipd.), keramičnih in emajlirnih prevlek.

RRI projekt poteka v sodelovanju dveh podjetij:

FerroČrtalič d.o.o. v projektu nastopa kot nosilni partner in strokovnjak z dolgoletnimi izkušnjami z razvojem in proizvodnjo visokotehnoloških rešitev za površinsko obdelavo, EMO FRITE d.o.o. pa kot strokovnjak za razvoj in izdelavo naprednih specialnih frit in emajlov, ki so ključna za ustrezno mehansko in kemijsko zaščito sistema.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava do spletne strani EU Skladi: http://eu-skladi.si/.

. . .

Četrtek, 31. 1. 2019 

Logo 1 Logo 3 Logo 2

EMO FRITE d.o.o. je pridobil sofinanciranje tržne raziskave na novih tujih trgih (Franciji) v letu 2019. Projekt je sofinanciran v višini 4.500 EUR.

Namen operacije je povečati izvozno naravnanost podjetja in s tem internacionalizacijo poslovanja na prednostnem področju Slovenske strategije pametne specializacije S4- prednostno področje Internacionalizacija in mednarodna dimenzija

Cilj operacije je zagotoviti čim več informacij, ki nam bodo zmanjšale vstopne težave in s tem povezane nastale stroške ob vstopu na nov trg. Povečati prodajo na ciljnem trgu in hkrati izboljšati poslovni uspeh podjetja

Rezultat operacije  bo izdelana tržna raziskava z naslovom: Analiza tržnega potenciala za družbo EMO FRITE v Franciji

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji na spletni strani www.eu-skladi.si.

. . .

Četrtek, 3. 8. 2018 

Logo 1 Logo 3 Logo 2

Udeležili smo se mednarodnega sejma Ceramitec 2018, v Nemčiji, ki je potekalo od 10. do 13. Aprila 2018. Za izvedbo projekta so bila odobrena sredstva v višini 6.095,46 EUR., v okviru javnega razpisa “Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini -2018.”

Namen operacije je bil uspešno uveljavljanje podjetja EMO FRITE na tujih trgih ter zvišanje stopnje internacionalizacije.

Cilj operacije je bil  s prisotnostjo na sejmu Ceramitec izboljšati splošno prepoznavnost podjetja ter predvsem oddelka keramike EMO FRITE na trgu Nemčije in drugih tujih trgih.

Rezultat operacije je pridobitev kontaktov novih potencialnih strank in izboljšanje prepoznavnosti podjetja na področju keramike.

 Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj  www.eu-skladi.si. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

. . .

Petek , 06. 07. 2018 

Logo 1 Logo 3 Logo 2

Svetovalni projekt na področju izboljšav poslovnih procesov v podjetju EMO FRITE d.o.o.

Naziv projekta : Optimizacija poslovnih procesov v EMO FRITE

Kratica projekta: OPTIEMO
Namen: Popis poslovnih procesov ter aktivnosti, ki se izvajajo v okviru teh procesov ter priprava predloga za izboljšavo in optimizacijo poslovnih procesov v podjetju.

Cilj: Cilj projekta je optimizacija poslovnih procesov v podjetju, kar se bo odražalo v večji konkurenčnosti podjetja na trgu ter v povišanju tržnega deleža podjetja.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

. . .

Ponedeljek, 19. 06. 2017 

Logo 1 Logo 2Logo 3

Podjetje EMO FRITE d.o.o. je pridobilo sofinanciranje tržne raziskave na novih tujih trgih (ZDA) v letu 2017. Projekt je sofinanciran v višini 4.500 EUR.

Namen operacije je povečati izvozno naravnanost podjetja in s tem internacionalizacijo poslovanja na prednostnem področju Slovenske strategije pametne specializacije S4- prednostno področje Internacionalizacija in mednarodna dimenzija

Cilj operacije je zagotoviti čim več informacij, ki nam bodo zmanjšale vstopne težave in s tem povezane nastale stroške ob vstopu na nov trg. Povečati prodajo na ciljnem trgu in hkrati izboljšati poslovni uspeh podjetja.

Rezultat operacije  bo izdelana tržna raziskava z naslovom: Analiza tržnega potenciala za družbo EMO frite za trg ZDA

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

. . .

Četrtek, 15. 06. 2017 

Logo 1 Logo 2Logo 3

Podjetje EMO FRITE je pridobilo sofinanciranje projekta MIKROSTRONG STEKLOKERAMIČNI NANOS v skupni  vrednosti  projekta 444.331,28 €. Delež sofinanciranja je 45% in znaša 199.949,08€. Projekt bo predvidoma potekal 18 mesecev.

Z razvojem MIKROSTRONG STEKLOKERAMIČNEGA  NANOSA bomo razširili našo ponudbo inovativnih proizvodov. MIKROSTRONG STEKLOKERAMIČNI NANOS (emajl) se bo uporabljal za  korozijsko zaščito pločevine za bojlerje  in rezervoarje za  toplo vodo ter štedilnike (pečice – vključno s pekači).

Cilji projekta so: skrajšanje časa taljenja frite, razvoj emajla, ki se bo žgal  pri nižji temperaturi od 800 oC  in pri  manjši debelini nanosa imel enake ali boljše lastnosti. Pri tem bo nastal prihranek  časa, znižala se bo poraba energije (elektrika, plin) in emajlov.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij.«

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

. . .

O NAS

Bojlerski emajl za bojlerje, temeljni emajl za štedilnike, rdeči krovni emajl za čudovit lonec, keramična glazura za strešnike ali pa keramična frita za veziva za umetne bruse je le nekaj izmed naših proizvodov, ki vam jih v našem podjetju lahko ponudimo.

Svetovno znana in uspešna podjetja iz Evrope, se zanašajo na naše strokovno znanje, usposobljenost in kakovostne izdelke. S svojim konkurenčnim položajem v središču Evrope vam lahko zagotovimo hitro odzivnost in kratke dobavne roke. Sodimo med srednje velika podjetja v zasebni lasti in z svojo dolgoletno tradicijo, ki sega več kot 88 let nazaj, se zavedamo kako pomembna je predanost našim strankam in se zato stalno trudimo za vaše zadovoljstvo in uspeh. Danes izvažamo že kar 90 odstotkov svojih izdelkov in znanja v več kot 20 držav po vsem svetu. Poleg evropskega trga smo prisotni tudi na trgih Azije, Južne Amerike in Afrike.

Vljudno vas vabimo, da si na naši spletni strani ogledate naš proizvodni program in ostale relevantne informacije.

Obrnite se na nas in z veseljem vam bomo svetovali.

. . .

POLITIKA KAKOVOSTI PODJETJA

. . .

NAŠE POSLANSTVO

S svojimi rešitvami na področju frit, emajlov, glazur in veziv krepimo potencial vaših izdelkov – omogočamo jim kakovost, ugoden videz, trajnost in uporabnost.

. . .

NAŠA VIZIJA

Vizija podjetja EMO FRITE je uveljavljena evropsko prepoznavna blagovna znamka na področju trženja, razvoja in proizvodnje izdelkov na osnovi frit.

. . .

NAŠE VREDNOTE

FLEKSIBILNOST: 

Naše temeljno vodilo je prilagajanje potrebam naših kupcev.

GOSPODARNOST:

Ravnamo skrbno, kot dobri gospodarji – delovne cilje uresničujemo kakovostno, pravočasno in stroškovno učinkovito.

VZAJEMNOST:

Delujemo na dolgi rok in negujemo vzajemne partnerske

odnose z deležniki podjetja.

PODJETNOST:

Druži nas strast do dela in naših izdelkov.

ODGOVORNOST:

Odgovorni smo do sebe, našega podjetja, okolja in kupcev.

. . .

» Products worthy of your confidence «