NOVICE

Torek, 20. 12. 2023

Razvoj tehnologije recikliranje stekla za uporabo v proizvodnji frit

18. 12. 2023 smo prejeli sklep, da smo dobili sredstva za sofinanciranje izvedbenega projekta: “RAZVOJ TEHNOLOGIJE RECIKLIRANJE STEKLA ZA UPORABO V PROIZVODNJI FRIT”. Z razvojnim projektom bomo zmanjšali porabo primarnih surovin, katere bomo nadomestili z odpadnim recikliranim steklom, ki ga bomo kupovali od lokalnih dobaviteljev.

Z vsemi temi ukrepi bomo zmanjšali emisije, kot tudi stroške transporta.

Podjetje EMO FRITE d.o.o. se je prijavilo na javni razpis »Podpora zagonskim, mikro, malim in srednjim podjetjem pri strateški trajnostni in krožni transformaciji poslovanja v letih 2022-2025 (Faza B),  (kratica : JR STKTP NOO 2022-2025,  v okviru ukrepa mehanizma za okrevanje in odpornost (investicija B: »Celoviti strateški projekt razogljičenja Slovenije preko prehoda v krožno gospodarstvo (CSP KG)«  komponenta 5: »Krožno gospodarstvo – učinkovita raba virov« (C1 K5), 1. razvojno področje:  »Zeleni prehod«).

Razpis je izvedla Javna agencija RS za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije, sofinancirata pa Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v skladu z ukrepi, ki so določeni  v  Načrtu za okrevanje  in odpornost RS.

CELOTNA VREDNOST PROJEKTA: 180.023,73 €

EU FINANCIRANJE: 89.993,86 €

Finančna sredstva za izvedbo projekta zagotavljata Republika Slovenija in Evropska unija iz Mehanizma za okrevanje in odpornost, NextGenerationEU.

Več o sofinanciranju naložbe najdete na spletni strani www.evropskasredstva.si

logo NOOlogoNextGenerationEUlogo SPIRITlogo Ministrstvo

Torek, 03. 10. 2023

Postavitev sončne elektrarne

Slika emo 1

noga kss

Torek, 1. 8. 2023

1 .8 2023

Četrtek, 16. 3. 2023

Trajnostna in krožna poslovna strategija podjetja EMO FRITE

Četrtek, 9. 3. 2023

9.3. 2023

Četrtek, 26. 8. 2022

Razpis novih delovnih mest:

PROSTA DELOVNA MESTA JUNIJ 2022

VODJA PROIZVODNJE – M/Ž

Opis del in nalog:

VODENJE, ORGANIZIRANJE, NADZIRANJE IN USKLAJEVANJE DELA V PROIZVODNJI ZAGOTAVLJANJE PRAVILNEGA DELA PO TEHNOLOŠKIH POSTOPKIH POSTAVLJANJE NORM IN ČASOVNIH OMEJITEV ZA POSAMEZNE DELOVNE FAZE, RAZEN ZA PARAMETRE, KATERE DOLOČA TEHNOLOŠKI POSTOPEK IN RECEPTURE Z NAVODILI ZA POSAMEZNE IZDELKE SKRB ZA OPTIMALNI IN EKONOMIČNI POTEK PROIZVODNJE VODENJE VZDRŽEVANJA IN SKRB ZA PREVENTIVNO VZDRŽEVANJE

Izobrazba:
srednja strokovna, srednja splošna
Alternativna izobrazba:
višješolska (prejšnja), višja strokovna
Delovne izkušnje:
ni zahtevano
Vozniško dovoljenje:
B
Znanje jezikov:
angleški jezik: razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro
slovenski jezik: razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro
Računalniška znanja:
urejevalniki besedil – osnovno
delo s preglednicami – osnovno
delo z bazami podatkov – osnovno
Drugi pogoji:
ZAVZETOST, POZNAVANJE DELA NA RAČUNALNIKU, KOMPETENCE VODENJA, BREZ ZDRAVSTVENIH OMEJITEV
Trajanje zaposlitve:
Nedoločen čas
Poskusno delo:
4 mes.
Način prijave kandidata:
kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti

Kontakt za kandidata:

MATJAŽ MARČIČ, telefon: 03 541 22 61, e-naslov: info@emo-frite.si
Naslov: Bežigrajska cesta 18, 3000 CELJE

DELAVEC M/Ž

Opis del in nalog:
4-IZMENSKO DELO V PROIZVODNJI

Izobrazba:
osnovnošolska
Alternativna izobrazba:
nepopolna osnovnošolska
Delovne izkušnje:
ni zahtevano
Znanje jezikov:
slovenski jezik: razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro
Drugi pogoji:
PREDVIDEVAMO POVEČAN OBSEG DELA, ZATO IŠČEMO DELAVCE,KI, SO ZAVZETI IN FIZIČNO SPOSOBNI ZA TEŽJA DELA TER BREZ ZDRAVSTVENIH OMEJITEV.
Trajanje zaposlitve:
Nedoločen čas
Poskusno delo:
1 mes.
Način prijave kandidata:
kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti

Kontakt za kandidata:
MATJAŽ MARČIČ, telefon: 03 541 22 61, e-naslov: info@emo-frite.si
Naslov: Bežigrajska cesta 18, 3000 CELJE

SKLADIŠČNIK – M/Ž

Opis del in nalog:
IZVAJANJE SKLADIŠČNEGA POSLOVANJA (DOBRO POZNAVANJE DELA Z RAČUNALNIKOM), UPRAVLJANJE VILIČARJA TER RAZKLAD IN NAKLAD MATERIALOV, PREVZEM IN IZDAJA BLAGA

Izobrazba:
nižja poklicna
Alternativna izobrazba:
srednja strokovna, srednja splošna
Delovne izkušnje:
1 leto
Vozniško dovoljenje:
B
Znanje jezikov:
angleški jezik: razumevanje dobro, govorjenje dobro, pisanje dobro
slovenski jezik: razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro
Računalniška znanja:
urejevalniki besedil – osnovno
delo s preglednicami – osnovno
delo z bazami podatkov – osnovno
Drugi pogoji:
VOZNIŠKI IZPIT ZA VILIČARJA, DOBRO POZNAVANJE SKLADIŠČNEGA POSLOVANJA, DOBRO ZNANJE RAČUNALNIŠTVA, ZAVZETOST TER PRIPRAVLJENOST NA DODATNO IZOBRAŽEVANJE IN IZPOPOLNJEVANJE NA DELOVNEM MESTU, BREZ ZDRAVSTVENIH OMEJITEV
Trajanje zaposlitve:
Nedoločen čas
Poskusno delo:
2 mes.
Način prijave kandidata:
kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti

Kontakt za kandidata:
MATJAŽ MARČIČ, telefon: 03 541 22 61, e-naslov: info@emo-frite.si
Naslov: Bežigrajska cesta 18, 3000 CELJE

VZDRŽEVALEC – VARILEC, MEHANIK – M/Ž

Opis del in nalog:
VZDRŽEVANJE STROJEV IN NAPRAV V PROIZVODNJI (ENOIZMENSKO DELO)

Izobrazba:
srednja poklicna, Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo
Alternativna izobrazba:
nižja poklicna, Metalurgija, strojništvo in kovinarstvo
Delovne izkušnje:
1 leto
Vozniško dovoljenje:
B
Znanje jezikov:
slovenski jezik: razumevanje zelo dobro, govorjenje zelo dobro, pisanje zelo dobro
Drugi pogoji:
ZNANJE SLOVENSKEGA JEZIKA, ZAVZETOST ZA DELO
Trajanje zaposlitve:
Nedoločen čas
Poskusno delo:
3 mes.
Način prijave kandidata:
kandidati naj pošljejo vlogo po e-pošti

Kontakt za kandidata:
MATJAŽ MARČIČ, telefon: 03 541 22 61, e-naslov: info@emo-frite.si
Naslov: Bežigrajska cesta 18, 3000 CELJE

. . .

Ponedeljek, 2.11. 2020

 Logo_EKP_sklad_za_regionalni_razvoj_SLO_sloganMinistrstvo

Dry&Wet Blaster – Prvi univerzalni sistem za mokro in suho peskanje

Cilj RRI projekta je razviti Dry&Wet Blaster, univerzalni peskalni sistem, ki kot prvi na globalnem trgu omogoča izvedbo tako mokrega kot suhega peskanja in reciklaže medija v enem sistemu. S produktom se nišno usmerjamo v industrije, kjer je nujno potrebna obdelava materialov z obema tehnikama peskanja, kar je posebej pogosto pri obdelavi visoko trdnostnih jekel v avtomobilski, letalski in železniški industriji, strojegradnji ter orodjarstvu, predvsem pa pri postopkih nanosa trdo-kovinskih (PVD ipd.), keramičnih in emajlirnih prevlek.

RRI projekt poteka v sodelovanju dveh podjetij:

FerroČrtalič d.o.o. v projektu nastopa kot nosilni partner in strokovnjak z dolgoletnimi izkušnjami z razvojem in proizvodnjo visokotehnoloških rešitev za površinsko obdelavo, EMO FRITE d.o.o. pa kot strokovnjak za razvoj in izdelavo naprednih specialnih frit in emajlov, ki so ključna za ustrezno mehansko in kemijsko zaščito sistema.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Povezava do spletne strani EU Skladi: http://eu-skladi.si/.

. . .

Četrtek, 31. 1. 2019 

Logo 1 Logo 3 Logo 2

EMO FRITE d.o.o. je pridobil sofinanciranje tržne raziskave na novih tujih trgih (Franciji) v letu 2019. Projekt je sofinanciran v višini 4.500 EUR.

Namen operacije je povečati izvozno naravnanost podjetja in s tem internacionalizacijo poslovanja na prednostnem področju Slovenske strategije pametne specializacije S4- prednostno področje Internacionalizacija in mednarodna dimenzija

Cilj operacije je zagotoviti čim več informacij, ki nam bodo zmanjšale vstopne težave in s tem povezane nastale stroške ob vstopu na nov trg. Povečati prodajo na ciljnem trgu in hkrati izboljšati poslovni uspeh podjetja

Rezultat operacije  bo izdelana tržna raziskava z naslovom: Analiza tržnega potenciala za družbo EMO FRITE v Franciji

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji na spletni strani www.eu-skladi.si.

. . .

Četrtek, 3. 8. 2018 

Logo 1 Logo 3 Logo 2

Udeležili smo se mednarodnega sejma Ceramitec 2018, v Nemčiji, ki je potekalo od 10. do 13. Aprila 2018. Za izvedbo projekta so bila odobrena sredstva v višini 6.095,46 EUR., v okviru javnega razpisa “Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini -2018.”

Namen operacije je bil uspešno uveljavljanje podjetja EMO FRITE na tujih trgih ter zvišanje stopnje internacionalizacije.

Cilj operacije je bil  s prisotnostjo na sejmu Ceramitec izboljšati splošno prepoznavnost podjetja ter predvsem oddelka keramike EMO FRITE na trgu Nemčije in drugih tujih trgih.

Rezultat operacije je pridobitev kontaktov novih potencialnih strank in izboljšanje prepoznavnosti podjetja na področju keramike.

 Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj  www.eu-skladi.si. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

. . .

Petek , 06. 07. 2018 

Logo 1 Logo 3 Logo 2

Svetovalni projekt na področju izboljšav poslovnih procesov v podjetju EMO FRITE d.o.o.

Naziv projekta : Optimizacija poslovnih procesov v EMO FRITE

Kratica projekta: OPTIEMO
Namen: Popis poslovnih procesov ter aktivnosti, ki se izvajajo v okviru teh procesov ter priprava predloga za izboljšavo in optimizacijo poslovnih procesov v podjetju.

Cilj: Cilj projekta je optimizacija poslovnih procesov v podjetju, kar se bo odražalo v večji konkurenčnosti podjetja na trgu ter v povišanju tržnega deleža podjetja.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (www.eu-skladi.si).

. . .

Ponedeljek, 19. 06. 2017 

Logo 1 Logo 2Logo 3

Podjetje EMO FRITE d.o.o. je pridobilo sofinanciranje tržne raziskave na novih tujih trgih (ZDA) v letu 2017. Projekt je sofinanciran v višini 4.500 EUR.

Namen operacije je povečati izvozno naravnanost podjetja in s tem internacionalizacijo poslovanja na prednostnem področju Slovenske strategije pametne specializacije S4- prednostno področje Internacionalizacija in mednarodna dimenzija

Cilj operacije je zagotoviti čim več informacij, ki nam bodo zmanjšale vstopne težave in s tem povezane nastale stroške ob vstopu na nov trg. Povečati prodajo na ciljnem trgu in hkrati izboljšati poslovni uspeh podjetja.

Rezultat operacije  bo izdelana tržna raziskava z naslovom: Analiza tržnega potenciala za družbo EMO frite za trg ZDA

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020«

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

. . .

Četrtek, 15. 06. 2017 

Logo 1 Logo 2Logo 3

Podjetje EMO FRITE je pridobilo sofinanciranje projekta MIKROSTRONG STEKLOKERAMIČNI NANOS v skupni  vrednosti  projekta 444.331,28 €. Delež sofinanciranja je 45% in znaša 199.949,08€. Projekt bo predvidoma potekal 18 mesecev.

Z razvojem MIKROSTRONG STEKLOKERAMIČNEGA  NANOSA bomo razširili našo ponudbo inovativnih proizvodov. MIKROSTRONG STEKLOKERAMIČNI NANOS (emajl) se bo uporabljal za  korozijsko zaščito pločevine za bojlerje  in rezervoarje za  toplo vodo ter štedilnike (pečice – vključno s pekači).

Cilji projekta so: skrajšanje časa taljenja frite, razvoj emajla, ki se bo žgal  pri nižji temperaturi od 800 oC  in pri  manjši debelini nanosa imel enake ali boljše lastnosti. Pri tem bo nastal prihranek  časa, znižala se bo poraba energije (elektrika, plin) in emajlov.

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj«. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Krepitev kompetenc in inovacijskih potencialov podjetij.«

Več o evropski kohezijski politiki v Sloveniji najdete na spletni strani www.eu-skladi.si.

. . .

O NAS

Bojlerski emajl za bojlerje, temeljni emajl za štedilnike, rdeči krovni emajl za čudovit lonec, keramična glazura za strešnike ali pa keramična frita za veziva za umetne bruse je le nekaj izmed naših proizvodov, ki vam jih v našem podjetju lahko ponudimo.

Svetovno znana in uspešna podjetja iz Evrope, se zanašajo na naše strokovno znanje, usposobljenost in kakovostne izdelke. S svojim konkurenčnim položajem v središču Evrope vam lahko zagotovimo hitro odzivnost in kratke dobavne roke. Sodimo med srednje velika podjetja v zasebni lasti in z svojo dolgoletno tradicijo, ki sega več kot 88 let nazaj, se zavedamo kako pomembna je predanost našim strankam in se zato stalno trudimo za vaše zadovoljstvo in uspeh. Danes izvažamo že kar 90 odstotkov svojih izdelkov in znanja v več kot 20 držav po vsem svetu. Poleg evropskega trga smo prisotni tudi na trgih Azije, Južne Amerike in Afrike.

Vljudno vas vabimo, da si na naši spletni strani ogledate naš proizvodni program in ostale relevantne informacije.

Obrnite se na nas in z veseljem vam bomo svetovali.

. . .

POLITIKA KAKOVOSTI PODJETJA

. . .

NAŠE POSLANSTVO

S svojimi rešitvami na področju frit, emajlov, glazur in veziv krepimo potencial vaših izdelkov – omogočamo jim kakovost, ugoden videz, trajnost in uporabnost.

. . .

NAŠA VIZIJA

Vizija podjetja EMO FRITE je uveljavljena evropsko prepoznavna blagovna znamka na področju trženja, razvoja in proizvodnje izdelkov na osnovi frit.

. . .

NAŠE VREDNOTE

FLEKSIBILNOST: 

Naše temeljno vodilo je prilagajanje potrebam naših kupcev.

GOSPODARNOST:

Ravnamo skrbno, kot dobri gospodarji – delovne cilje uresničujemo kakovostno, pravočasno in stroškovno učinkovito.

VZAJEMNOST:

Delujemo na dolgi rok in negujemo vzajemne partnerske

odnose z deležniki podjetja.

PODJETNOST:

Druži nas strast do dela in naših izdelkov.

ODGOVORNOST:

Odgovorni smo do sebe, našega podjetja, okolja in kupcev.

. . .

» Products worthy of your confidence «